Mungra Medisch Centrum| Annastraat #35 | Tel.: (597) 231241 | Fax: (597) 232325 | E-mail: info@szn.sr

Opening ''Unit Patiëntenbegeleiding'' in het MMC

Het Drs. L. Mungra Medisch Centrum heeft op donderdag 02 augustus 2018 een nieuwe unit in gebruik mogen nemen, genaamd de ''unit Patientenbegeleiding''. Deze unit stelt zich ten doel om de patiënt/ cliënt materieel te ondersteunen aan hen die daarin de behoefte hebben.

Missie:
De client zoveel mogelijk bijstaan en ondersteunen in sociaal-maatschappelijke kwesties met alle aanwezige tools binnen de unit Patiëntenbegeleiding.

Visie:
Middels een holistische benadering de randvoorwaarden creëeren om de genezing van de patient te bevorderen.

Patiënten weten vaak genoeg niet bij wie ze terecht moeten voor informatie. In dit geval wordt het eerstvolgende of dichtsbijzijnde personeelslid van het MMC daarmee geconfronteerd, die vaak genoeg de tijd en/of de mogelijkheid niet bezit om de patient wegwijs te maken. Hierbij kunt u denken aan hulp en/of bemiddeling bij:

 • .Het aanvragen van thuiszorg en/of opname in een tehuis;
 • .Het ondersteunen bij het aanvragen van sociale of wettelijke voorzieningen;
 • .Het aanvragen van hulpmiddelen en/of vervoersvoorzieningen;

  Om deze patiënten een helpende hand te bieden heeft het MMC besloten een speciale unit in het leven te roepen. Met deze nieuwe afdeling staat het MMC in voor het garanderen van een menswaardig bestaan aan iedere cliënt via het verstrekken van advies en informatie èn het bieden van materiële hulp. Ze tracht ervoor te zorgen dat iedere cliënt die op de diensten binnen de afdeling een beroep doet, zijn/haar basisrechten kan laten doen gelden.

 • Minister Elias installeert bestuursleden MMC

  Heve Sibilo en Ruben Seedo zijn woensdag 1 augustus 2018 geïnstalleerd als lid van het stichtingsbestuur van het Mungra Medisch Centrum (MMC). Minister Antoine Elias van Volksgezondheid verrichtte de installatie, in het bijzijn van de directie van het MMC.

  Girjakoemar Dinai en Moza Morsen zijn niet teruggekeerd in het bestuur. Bisnoepersad Dalloesingh (voorzitter), en de leden Evert Hermelijn, Manaaf Nizarali, Arief Laismohamedkhan en Genky Sodikromo zijn allen teruggekeerd en opnieuw benoemd voor de periode van een jaar. Dalloesingh bekleedt ook de functie van waarnemend algemeen directeur. Elias zegt ervan overtuigd te zijn dat hij een goede job zal doen.

  Sibilo en Seedo hebben in het verleden hun krachten gegeven aan het MMC. Sibilo was medisch directeur en Seedo heeft jaren gediend als verpleegkundig directeur. Zij kennen het klappen van de zweep. Elias gaf aan dat het bestuur zijn controlerende taak goed moet uitvoeren, zodat de directie het veldwerk kan afmaken.

  Rosebel schenkt MMC een buitenboordmachine

  Rosebel Gold Mines heeft gisteren een 75 pk buitenboord machine geschonken aan het Mungra Medisch Centrum (MMC) voor de ambulanceboot die het Kabalebo-gebied moet ontsluiten.

  De boot is speciaal ingericht voor het transporteren van patiënten vanuit de dorpen Apoera, Washabo en Section naar het MMC. Nalini Nandlal, Senior Legal Counsel bij Rosebel droeg de buitenboordmotor over aan de directie van het MMC.

  De medisch directeur Cleopatra Jessurun nam symbolisch de machine in ontvangst en droeg het op haar beurt over aan het Nationaal Leger, dat zorg draagt voor de besturing van de boot. Het Nationaal Leger heeft een samenwerking met het MMC voor het ter beschikking stellen van de motorist en bootsman voor de ambulanceboot.

  MMC schaft splinternieuwe digitale Bucky aan

  Een bucky is een onderdeel van een medisch röntgenapparaat. Het betreft een systeem waarbij een casettelader en een strooistralenraster zijn gecombineerd. Vroeger werd het resultaat van een röntgenonderzoek weergegeven doormiddel van een zogenoemde fotografische film.

  Tegenwoordig wordt het beeld steeds vaker gedetecteerd met behulp van zogenaamde geheugenfosforplaten die geen zilverhoudende fotografische film meer bevatten, maar in plaats daarvan een gevoelige laag die niet chemisch hoeft te worden ontwikkeld. Na het maken van de foto kan deze worden uitgelezen en digitaal worden opgeslagen.

  Heden ten dage wordt er geen of nauwelijks meer gebruik gemaakt van de fotofilm. Er wordt eerder gebruik gemaakt van een digitale detector. Deze kan de gegevens direct in de computer opslaan en maakt het mogelijk dat een arts de röntgenfoto’s op een computerscherm kan bekijken.

  Ook het MMC streeft naar modernisering en ontwikkeling en heeft daarom met de aanschaf van een digitale buckytafel wederom een nieuwe stap gedaan naar het realiseren van deze doelen. Deze stap brengt ook voordelen met zich mee zoals kostenbesparing bij elke verrichting en kortere wachttijden voor zowel de arts als de patiënt.

  Vaste aanstelling personeelsleden MMC

  Op 29 juni 2018 zijn ongeveer 20 personeelsleden van het MMC in aanmerking gekomen voor een vaste aanstelling. Dit gebeurde in het bijzijn van de minister van Volksgezondheid, het voltallig raad van bestuur en de directie van het MMC.

  Deze groep van medewerkers heeft 6 lange jaren moeten wachten op deze bijzondere dag. Sinds 2012 beschikken zij over de ontheffing voor de vaste aanstelling, echter de finale afhandeling liet op zich wachten. De nieuwe minister van Volksgezondheid, voorheen onze algemene directeur heeft na zijn aantreden er direct werk van gemaakt om deze zaak af te handelen.

  Volgens de waarnemend algemeen directeur, de heer B. Dalloesingh gaat het hierbij om personeelsleden die reeds 20 tot 22 jaren in dienst zijn van het MMC. Hij verwacht daarom niet anders dan dat betrokkenen zich nu meer dat ooit zullen inzetten om MMC tot een grotere hoogte te brengen. Hij hoopt dat zij hun werkzaamheden altijd correct blijven verrichten en dat deze vaste aanstelling niet leidt tot vermindering van de werkprestatie.

  De minister van Volksgezondheid gaf aan dat er heel wat achterstanden zijn die hij probeert weg te werken. De beschikkingen werden door de minister, leden van het bestuur en directie overhandigd aan desbetreffende medewerkers.

  Kabalebo ontvangt splinternieuwe ambulanceboot

  Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft zaterdag 5 mei 2018 een bezoek gebracht aan bestuursressort Kabalebo in verband met de overdracht van een ambulanceeboot. Als voormalig directeur van het MMC is hij de motor geweest achter deze schenking. Distriktscommissaris Trees Cirino gaf bij deze gelegenheid aan dat voor het met spoed vervoeren van zieken naar het Mungra Medisch Centrum er steeds een beroep moest worden gedaan op het Nationaal Leger. De boot is gefinanci ërd door de ondernemer Nauransing ‘Nootje’ Raghoebarsing die een steenslagbedrijf heeft te Apoera.

  De officiële overdracht van de boot vond plaats op het commissariaat van bestuursressort Kabalebo door de vertegenwoordiger van het MMC, mevr Mohamed Z. en dhr. Nootje Raghoebarsingh onder toeziend oog van de minister en Grootmajoor Lehman . De dc bracht namens de gemeenschap dank uit aan allen die zich hiervoor hebben ingespannen. Het komt gemiddeld volgens haar zeker twee keer per maand voor dat een patiënt met spoed naar Nickerie moet worden vervoerd. Bij de korte ceremonie die plaats vondt waren ook de kapiteins en andere dignitarissen aanwezig. De minister heeft ook toegezegd zich sterk te zullen maken voor de weg van Apoera naar Nickerie. Deze is al geruime tijd in de planning. Elias zal deze kwestie bespreken met zijn collega van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Over de weg zal het vervoer van en naar Nw. Nickerie en Paramaribo veel veiliger en goedkoper zijn. Sinds de medische zorg van Kabalebo is overgenomen door het Mungra Medisch Centrum is een eigen ambulanceboot aan de orde geweest. Deze belofte is nu ingevuld. De dc is de minister en de ondernemer dankbaar dat de ambulanceboot nu een feit is.