Mungra Medisch Centrum| Annastraat #35 | Tel.: (597) 231241 | Fax: (597) 232325 | E-mail: info@szn.sr

Kabalebo ontvangt splinternieuwe ambulanceboot

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft zaterdag 5 mei 2018 een bezoek gebracht aan bestuursressort Kabalebo. Hij is de motor geweest achter een ambulanceboot die geschonken is aan de bewoners van Kabalebo. De districtscommissaris (dc) Theresia Cirin gaf aan dat voor zieken die met spoed vervoerd moesten worden naar het Mungra Medisch Centrum werd steeds een beroep gedaan op het Nationaal Leger. De boot is gefinancierd door de ondernemer Nauransing 'Nootje' Raghoebarsing, die een steenslagbedrijf heeft in Apoera.

De overdracht van de boot heeft officieel plaatsgevonden op het commissariaat van bestuursressort Kabalebo door de vertegenwoordiger van het MMC, mevr Mohamed Z (directie) en dhr. Nootje Raghoebarsingh en onder toeziend oog van de Minister van Volksgezondheid dhr A. F. Elias en GrootMajoor Lehman . De dc zegt de gemeenschap heel blij is met deze boot. Het komt gemiddeld twee keer per maand voor dat een patiënt met spoed naar Nickerie moet worden vervoerd. Bij de korte ceremonie die plaatsgevonden heeft, waren ook de kapiteins en andere dignitarissen aanwezig.

De minister heeft ook toegezegd zich sterk te maken voor de weg van Apoera naar Nickerie. Deze is al geruime tijd in de planning. Elias zal deze kwestie bespreken met zijn collega van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Door de weg zal het vervoer van en naar Nickerie en Paramaribo veel veiliger en goedkoper zijn, zegt de dc. Iedereen kan dan gebruik maken van de weg.

Sinds de medische zorg van Kabalebo is overgenomen door het Mungra Medisch Centrum is een eigen ambulanceboot aan de orde geweest. Deze belofte is nu ingevuld. De dc is de minister en de ondernemer dankbaar dat de ambulanceboot nu een feit is.

Tapoeripa blij met opleving gebied

President Desi Bouterse zei bij de officiële opening van het medisch centrum Tapoeripa zondag 18 maart 2018, dat volksgezondheid cruciaal is. “Eigenlijk zou ik deze dag willen bestempelen als de heropbouw van Tapoeripa”, zei hij. Het staatshoofd kijkt tevreden terug op het tot stand komen van het medisch centrum. Het gebouw is neergezet door het Mungra Medisch Centrum (MMC) samen met bouwvakkers van het Nationaal Leger. Daarnaast hebben ook Telesur en SWM zich ingezet om een geheel functionerende poli af te leveren, zei MMC-directeur Antoine Elias.

Met de komst van dit centrum is het dorp gegarandeerd dat de mensen die aan de volksgezondheid werken op een professionele manier hun werk kunnen voortzetten, zei Bouterse. In dit centrum zal ook specialistische zorg worden aangeboden, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

De kapitein van dit gebied, Petrus Sabajo is blij met de opleving van Tapoeripa. “Un ben val uit maar a libi e kon baka in a dorpu,” zei hij. Hiermee refereert hij naar de mogelijkheid om te bellen en te internetten, schoon drinkwater, 24 uur stroom en de ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij bij de landbouw.

Bij de officiële ingebruikname waren de ministers van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Roline Samsoedien en Patrick Pengel van Volksgezondheid ook aanwezig.

Mungra Medisch Centrum heeft eigen cardiopoli

Het Mungra Medisch Centrum (MMC) in het district Nickerie heeft sinds kort een ultramoderne cardio poli. Het heeft meer dan vijf jaar geduurd voor de geschikte ruimte was vrijgemaakt om de poli in het MMC te huisvesten. De middelen voor de renovatie, ruim een half miljoen SRD, heeft het MMC zelf opgebracht. Na drie maanden was de moderne cardiopoli naar Europese maatstaven klaar.

Cardioloog Maarten van Rossen, de coördinator van de pendelende cardiologen van het MMC, heeft zich enorm ingezet om de cardiopoli tot stand te brengen. Volgens hem staat het MMC niet alleen voor het Mungra Medisch Centrum, maar ook voor Modern Medisch Centrum. Hij stelt dat het MMC meegaat met de ontwikkeling en steeds moderner wordt.

Er is moderne apparatuur geïnstalleerd voor de cardio-unit, waaronder een CT scan waarbij er ook cardio gegevens kunnen worden verkregen. Er is ook afstemming met de cardiologen van Paramaribo. Behalve de Nickeriaanse gemeenschap, kunnen nu ook de bewoners van het Wayambo en Kabalebo gebied, genieten van de medische voorzieningen die het MMC biedt. De dorpen zijn kort geleden toegevoegd aan de zorg van het MMC.

De nieuwe afdeling is vernoemd naar Rachied Doekhie en is onthuld door de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel.

Wandel- en trimloop 59-jaar ziekenhuis succesvol

Het Mungra Medisch Centrum (MMC) heeft zaterdag 13 januari 2018 een succesvolle 5 km wandel- en trimloop gehouden. Er deden iets meer dan driehonderd personen mee aan aan deze activiteit. Directeur Antoine Elias kijkt tevreden terug op de loop.

De minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel en de Assembleeleden Rashied Doekhie en William Waidoe waren van de partij. De districtscommissarissen van respectievelijk, Nickerie en Para, Wedprekash Joeloemsingh en Armand Jurel hebben ook meegedaan.

Algemeen directeur, Antoine Elias, gaf tijdens zijn welkomstwoord aan dat wandelen en sporten ook behoren tot de preventieve gezondheidszorg. Hij riep daarom de gemeenschap op om meer te sporten. Na de loop gaf hij aan dat hij dik tevreden was met de organisatie. Jong en oud deden mee aan de loop. De start en finish was op het Volksplein.

De commissie viering 59 jaar LMSZN, onder leiding van Harswatie Mahabier, is tevreden met de succesvolle activiteiten die tot nu toe zijn ontplooid rond de verjaardag van het ziekenhuis.

Mungra Medisch Centrum en Defensie trekken samen op

Het Drs. Mungra Medisch Centrum (MMC) en het ministerie van Defensie gaan samenwerken voor een jaar. Beide organisaties zullen zijn elkaar ondersteunen bij minimaal vijf projecten. De samenwerking is aangegaan om met effectiviteit en efficiency de gemeenschap beter te dienen.

Het MMC zal faciliterend optreden bij de projecten. In het verlengde van zijn samenwerkingsovereenkomst met de WINgroep zal het zorgen voor de fondsen om projecten uit te voeren. Het Nationaal Leger als onderdeel van het ministerie van Defensie komt in met menskracht, arbeid.

Het gaat om de projecten waarbij poliklinieken worden gebouwd te Kalebaskreek, Donderskamp, Cornelis Kondre en Kabalebo. Het leger zorgt voor logistiek en arbeid. Op zijn beurt zal het MMC specialisten ter beschikking stellen aan het Dr. F.A.C. Dumontier Militair Hospitaal.

Beide organisaties zullen ook zorgen voor het opzetten en exploiteren van een creche die 24 uur zal opereren. De doelgroep voor deze creche zijn de kinderen van het personeel van het MMC en het leger. Ook willen het MMC en Defensie gezamenlijke sportactiviteiten bevorderen en zullen ze ernaar toe streven om een volleybalveld voor de kazerne in Nickerie op te zetten op kosten van het MMC.