Dr. L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie | Annastraat #35 | Tel.: (597) 231241 | Fax: (597) 232325 | E-mail: info@szn.sr

Over Ons

Niet ver buiten Nieuw Nickerie, te Margarethenburg, was het s’Lands Ziekenhuis Nickerie gevestigd. In de jaren vijftig werd besloten dat dit ziekenhuis compleet vernieuwd zou worden en zou worden gelokaliseerd aan de Annastraat te Nieuw Nickerie. Het ziekenhuis te Margarethenburg was klein, veraf gelegen en liep vaak onder water, dit waren enkele redenen om een nieuw ziekenhuis te bouwen in het centrum van het distrikt Nickerie.

Op 25 juli 1956 werd de eerste steen voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis gelegd door zuster Herdigein. Op 15 januari 1959 werd het nieuwe ziekenhuis, met een beddencapaciteit van 52, in gebruik genomen. De opening werd gedaan door de gouverneur J. Ferrier, de Minister van Volksgezondheid dr. A. Favery, de geneeskundig- inspecteur de heer Dawson. De eerste geneesheer-directeur van het toen geheten s’Lands Ziekenhuis Nickerie was dokter A. Treurniet. Naast de direkteur bestond de personele bezetting van het ziekenhuis uit de volgende:
  • De hoofdzuster: zr. Van Bosse
  • De administrateur: dhr. Van Strijk
  • De internist: drs. Aalstein
  • De analisten: dhr. Elsenhout, dhr. Codrington, dhr. Libretto
  • Verpleegkundigen: in totaal 12
  • Overigen: in totaal 6

De snelle ontwikkeling en de toenemende welvaart van Nickerie, tesamen lopende met de ontwikkeling van de rijstteelt in de zestiger en zeventiger jaren, alsmede de relatief sterke bevolkingsgroei van 2.2 procent, maakte echter dat het ziekenhuis steeds minder kon inspelen op de behoefte aan basis gezondheidszorg in de regio.
De beschikbare specialistische dienstverlening was onvoldoende om als basisziekenhuis te fungeren. Hiermede was de bevolking in het Westen van Suriname steeds meer aangewezen op de ziekenhuisfaciliteiten in Paramaribo. De resulterende dalende bezettingsgraad in het begin van de jaren ’80 maakte het nog moeilijker kostendekkende inkomsten te genereren.

Op 6 december 1988 werd het toen geheten s’Lands Ziekenhuis Nickerie een stichting en vanaf die periode dus Stichting Streekziekenhuis Nickerie.

Op 7 maart 1994 werd het SZN vernoemd naar de overleden arts Lachmipersad Mungra, die in de hoedanigheid van parlementariër het District Nickerie gedurende lange tijd heeft vertegenwoordigd in het Surinaamse parlement