Dr. L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie | Annastraat #35 | Tel.: (597) 231241 | Fax: (597) 232325 | E-mail: info@szn.sr

Computer Begrippen

Wat is een Computer?
Een programmeerbare, electronische machine. Je kunt er gegeven mee opslaan en verwerken. Computer komt van het Latijnse woord computare, wat eigenlijk uit com en putare bestaat. Het betekent berekenen, vaststellen.

Wat is Desktop?
Desktop of ook wel Bureaublad genoemd. Zodra Windows is opgestart, zie je op het beeldscherm waarop onder andere ook 'Start' en de 'Prullenbak' staan. Dit is het Bureaublad: als het ware de controlekamer voor Windows en daardoor ook het meest gebruikte onderdeel.

Wat is een Harde schijf?
Een magnetische schijf waar je data op kunt opslaan. Het heet harde schijf om het computer onderdeel te onderscheiden van de zachte - of floppy disk. Het verschil tussen harde schijven en floppy disks is dat er veel meer op een harde schijf past en dat hij meestal niet draagbaar is, maar in je computer zit.

Wat is een Muis?
Een apparaat waarmee je een cursor of aanwijzer op het beeldscherm van een computer kunt besturen uitgevonden door Douglas Engelbart in 1963.

Wat is Converteren?
Letterlijk: 'omzetten'.
Vanwege de vele standaarden op computergebied is het soms nodig een signaal of bestand van de ene standaard naar de andere om te zetten. Dit gaat heel gemakkelijk met een zogenaamde 'converter'. Dit kan zowel een programma zijn dat het ene bestandstype naar het andere overzet, als een kastje dat het ene soort signaal naar het andere overzet.

Wat is Downloaden?
Onder "downloaden" wordt verstaan het overhalen van een bestand van de ene computer naar de andere. Dat kan een tekstbestand zijn, maar ook beeld, geluid of computerprogramma.

Wat is Uploaden?
Bestanden van de eigen computer naar een webserver kopiƫren. Uploaden is het tegenovergestelde van downloaden.

Wat is Installeren?
Programma's zijn over het algemeen niet gebruiksklaar als ze van het internet of van de cd-rom komen. Met installeren wordt het gebruik-klaar maken van een programma bedoeld. Hieronder valt het activeren van het programma om uw scherm, printer, etc te kunnen gebruiken en het bewaren van de nieuwe versie op de harde schijf of op de diskette. Bewaar de orginele diskette/cd apart voor het geval de werkkopie beschadigd wordt.

Wat is een Computervirus?
Een computervirus (in het dagelijks taalgebruik wordt meestal kortweg over virus gesproken) is een vorm van schadelijke software (malware). Het is een computerprogramma dat zich in een bestand kan nestelen, bijvoorbeeld in bestanden van een besturingssysteem. Computervirussen worden als schadelijk beschouwd, want ze nemen schijfruimte en computertijd in beslag van de besmette computers; in ernstige gevallen kunnen ze in de computer schade aanrichten (zoals het wissen en verspreiden van (gevoelige) gegevens).
Computervirussen, die zich ongemerkt in een computersysteem nestelen en vermenigvuldigen, moeten onderscheiden worden van trojan horses. Trojaanse paarden zijn programma's die andere dingen doen dan ze voorgeven, bijvoorbeeld de computer gemakkelijker toegankelijk maken voor andere virussen. Wormen zijn geen virussen maar worden wel vaak zo genoemd. Het zijn zelfstandige programma's die zich direct over het netwerk verspreiden. Als de schade pas aangebracht wordt op een vooraf bepaald tijdstip, zoals bij een tijdbom, of op het moment dat de software een bepaalde, vooraf vastgelegde, verandering waarneemt, spreekt men van een logic bomb.

Wat is Attachment?
Dit is een bijlage dat met een e-mail meegezonden wordt. Alle soorten bestanden kunnen meegestuurd worden, zoals tekstdocumenten, plaatjes en archiefbestanden. LET OP: ook virussen worden veel via e-mail verspreidt.

Wat is een Bestand?
Dit is een bepaalde hoeveelheid gegevens, die onder 1 naam bewaard wordt. Dit kan van alles zijn, een brief, een onderdeel van een programma, een plaatje, etc.

Wat is een File?
Dit is het Engelse woord voor bestand.

Wat is Hardware?
De delen van de computer die tastbaar zijn, zoals beeldscherm, toetsenbord, printer, printplaat, etc.